Csonkítás helyett láthatóságot és jogokat az interszexuális embereknek!

Április 24-én, pénteken került sor a Genderfészek/Szabadnem/Prizma újabb tematikus karanténworkshopjára.
A hazai aktivista színtéren újonnan feltűnt 23 éves egyetemista, Bába Dorottya nagy érdeklődés mellett tartott az interszexualitásról informatív, átfogó előadást, majd válaszolt a közönség kérdéseire. Szereplése hiánypótlónak bizonyult, mert még az LMBTQ-közösség tagjai is többnyire nagyon keveset tudnak a témáról. Eddig nagyrészt hiányzott itthon az interszex láthatóság – sokan Dorka személyében találkoztak először interszex státuszát nyíltan vállaló érintett emberrel. Dorka, azzal együtt, hogy eredetileg bölcsész, bámulatos alapossággal ásta bele magát a biológia és az orvostudomány vonatkozó szakirodalmába.    

 

Bába Dorottya 

 

Az interszexualitás fogalma 

 

Bevezetőként az előadó a „genderbread person” segítségével demonstrálta a biológiai nemet, a nemi identitást, valamint a nemi önkifejezést, mint a nemiség egyes rétegeit (nem az összeset – a nemi szocializációt, a társadalmi nemiszerep-elvárásokat, amikre az önmagában álló, magyarra általában „társadalmi nemként” fordított „gender” terminus utal, ez az ábra nem tartalmazza).

Az interszexualitás, ellentétben azzal, amit esetleg a kifejezés sugallhat, nem egy szexuális irányultságra utal, hanem a nem, azon belül is a biológiai nem szintjén értelmezendő. Sokan keverik az interszexualitást a transzneműséggel (ami a nemi identitás szintjén értelmezendő) részben azért is, mert az interszexuálisok egy része (azok, akik nem a nemi identitásuknak megfelelő nemben szocializálódtak) először transzneműként jelenik meg a rendszerben.

Tovább árnyalja a képet, hogy sok interszexuális ember kamasz- vagy felnőttkoráig nem is tud az állapotáról, ami egy vérvizsgálat, vagy hasi ultrahang alkalmával derül ki. Ezzel rögtön le is számolhatunk a legelterjedtebb tévhittel: valójában nagyon ritka, hogy egy interszex ember egyaránt rendelkezzen kifejlett női és férfi külső nemi szervekkel (mint Hermafroditosz mitológiai figurája). Sokaknál az interszex állapotnak nincs is egyértelmű külső jele.

Gian Lorenzo Bernini: Alvó Hermafroditosz 

A média is sokszor közöl téves vagy pontatlan definíciókat – az újságírók sajnos sokszor úgy írnak a témáról, hogy egy orvosi könyvet, vagy akár biológia tankönyvet sem nyitnak ki. Például önmagában a férfi nemi hormonok megléte egy nőnél (vagy fordítva) nem jelent interszexualitást: a lányok szőrösödését pubertáskorban a férfi nemi hormon, a tesztoszteron okozza. A nemi szervek atipikus fejlődési állapota (vagy a „nem sztenderd nemi szervek”) sem elégséges definíció, többek közt, mert ezeknek a jelenségeknek más oka is lehet. Másik elterjedt definíció szerint az interszex embereknél a kromoszómák eltérnek a külsőségekben megjelenő nemi jegyektől (pl. egy nőnek XY-kromoszómái vannak), de ez is hiányos meghatározás. 

Interszexualitásnak azt az állapotot nevezzük, amikor a nemiséget meghatározó jellegek (kromoszómák, ivarszervek, belső és külső nemi szervek, illetve másodlagos nemi jellegek) diszharmóniája áll fent egyazon személyben.

Nemi identitás és nemi önkifejezés szempontjából az interszex emberek változatos képet mutatnak. (Azonosíthatják magukat férfiként, nőként vagy nem binárisként.) 

 

Az interszex állapotok típusai 

 

Régen ivarszervek szerint osztályozták az interszexualitás megjelenési formáit – a 20. század elejéig az interszex személyeket hermafroditának vagy álhermafroditának nevezték. Ma a hermafrodita kifejezés sértőnek számít, és az orvosi nyelvet kivéve nem igazán használatos (bár vannak aktivisták, akik igyekeznek visszavenni, mint annak idején a queert). Az interszex elnevezést először Richard Goldschmidt német-amerikai genetikus használta 1917-ben – a köztudatba később került be. 

Richard Goldschmidt

 

2005-től új, kromoszómák szerinti osztályozást vezettek be. 2006-tól bevezették a Disorders of Sexual Development (DSD) elnevezést – mely ellen több interszex aktivista kikelt a patologizáló felhang miatt, az előadó azonban többé-kevésbé pontosnak tartja. A tesztikuláris DSD (testis = here) gyakoribb, mint az ovariális DSD (ovarium = petefészek). A tesztikuláris DSD-s emberek XY-kromoszómákkal rendelkeznek. A tesztikuláris DSD egyes fajtái

 • Leydig-sejt aplázia: A Leydig-sejtek az androgéntermelő sejtek a herékben. Amikor ezeknek a fejlődése megakad még a prenatális korban, nem termelődik elég androgén (férfi nemi hormon), ezért egy női test jön létre, azonban méh nélkül, mert a Müller-cső, amiből a női nemiszervek fejlődnek ki, teljesen felszívódik.   
 • 5-alfa reduktáz defektus: Teljesen egészséges herék fejlődnek ki, azonban az androgénhatást felerősítő enzim hiánya vagy kis mennyisége miatt gyerekkorban lánytest jellemző. Az érintett a pubertáskorban férfiasodni kezd.   
 • Klinefelter-szindróma: Ez a leggyakoribb. 47XXY-koromoszómakészlettel fogantak. Alacsonyabb tesztoszteronszinttel rendelkeznek a plusz X-kromoszóma semlegesítő hatása miatt, emiatt nőiesebb csontozat jön létre. Kevert, de inkább férfias fenotípus jellemző rájuk. 
 • Androgén inszenzitivitási szindróma. A fogantatás XY-kromoszómákkal történik, de az állapot az X-kromoszóma génhibája miatt a sejtek androgénreceptoraink érzéketlenségével jár együtt. Megkülönböztetjük enyhe, részleges és teljes fajtáit. enyhe esetekben férfias fenotípusok jönnek létre, kisebb eltérésekkel (pl. mikropénisz, gyengébb szőrzet, kevésbé markáns arcvonások) – előfordul, az érintettek sokáig nem is tudják, hogy interszexek. A részleges esetekben kevert fenotípus jön létre, és ez vonatkozik a nemi szervekre is. Teljes androgén érzéketlenség esetén női fenotípus (női test) jön létre. Pubertás van, de nagyon visszamaradott (a herék által termelt tesztoszteron egy része ösztrogénné alakul), és a menstruáció elmarad. A teljes androgén inszenzitivitással élő nők 30 százaléka rendelkezik méhhel. Nagyon gyakori az alulfejlett hüvely. 

Az ovariális DSD-t (XX-kromoszómás állapotok) legtöbbször magzatot ért korai androgénhatás okozza. Bizonyos androgéntartalmú gyógyszerek is előidézhetnek ilyen állapotot. 

 • Congenitalis adrenalis hyperplasia A mellékvese enzimdefektusa, kortizolzavar miatt kevert fenotípus jön létre. Nagyon erős szőrzet jellemző. 
 • Placentaris hormonszintézis zavara: Ösztrogén bioszintézis megakadása miatt kevés női hormon termelődik, és ez szintén kevert fenotípust eredményez. 
 • X poliszómák (47 XXX) esetén összeragad két X-kromoszóma, és ahhoz csatlakozik még egy X. Nagyobb testmagasság, és az X-kromoszóma számával fordítottan arányos nőiesség jellemző. 

Az ovotesticularis DSD – a valódi (orvosi értelemben vett) hermafroditizmus, amikor mindkét ivarszerv megvan – nagyon ritka. 

További kategóriát képeznek a gonadális fejlődési zavarok.

 • Ezek közül legjellemzőbb a Turner-szindróma, amikor „csíkgonádok” jönnek létre, és alulfejlettek lesznek a petefészkek. Rendszerint alacsony testalkatú emberek, jellegeztes arcvonásokkal – a Turner-szindróma az egyik azon néhány interszex állapot közül, amelyek első ránézésre felismerhetők. A Turner-szindrómás emberek X0-kromoszómakészlettel rendelkeznek.  
 • Sywer-szindróma: a here nem alakul ki megfelelően. Többféle genetikai állapot indukálhatja, ennek függvényében lehet teljes vagy részleges is. 
 • Noonan-szindróma:  alulfejlett, hipopláziás ivarszervek jönnek létre. 

 

Interszexek a kultúrában 

 

A biológiai megalapozás után az előadás kultúrtörténeti érdekességekkel folytatódott:

 • Az ősi kultúrákban az interszex embereknek szakrális szerepük volt. Az ókori népek mondavilágában gyakoriak a kevert nemű istenségek. 
 • Egyes afrikai és óceániai nyelvek 4, 5 vagy még több nemet különböztetnek meg. (pl. nő, férfi, semleges és külön a növényeknek).
 • A régi zsidó iratokban a „tumtum” szóval illették az interszex embereket. Az arab, khmer és thai nyelvben is van külön kifejezés a jelenségre, mivel ezek a társadalmak nagyon erősen szegregálják a nemeket.
 • Az öröklés dilemmáját úgy oldották meg, hogy azt a nemet vették alapul, amely az illető egyén külsejében dominánsabb volt. Ha nem tudták eldönteni, akkor a férfi, illetve a női örökösnek járó összeg felét-felét kapta.
 • Már Hippokratész és Galénosz is ismerte az interszexualitás jelenségét, és két merev kategória helyett skálaként ábrázolta a biológiai nemet.  

 Ez alapján kimondható, hogy az az orvos, aki interszexuális gyereken egészségügyi szempontból szükségtelen „korrekciós” műtétet hajt végre, szembeköpi a hippokratészi esküt 

– hangzott az előadás egyik legfontosabb állítása. 

A középkorban sokszor torzszülötteknek tartották az interszex embereket. A jogban a dominánsabb nem szerint kategorizálták őket. Az egyik fennmaradt forrásban a pap felszólította az interszex embert, hogy csak az egyik nemi szervét használja a szexuális együttléthez, a másikkal éljen cölibátusban.

Az újkor végéig, mivel az orvostudomány nem volt fejlett, nem álltak be jelentős változások. Az interszexualitást ráadásul – mivel csak a külsőleg nyilvánvaló esetek váltak ismertté – sokkal ritkábbnak vélték, mint amilyen valójában. A boncolás elterjedésével fedezték fel a külsőleg nem nyilvánvaló formáit is. (Egyes mai becslések szerint, ha a legenyhébb elváltozásokat is beszámítjuk, akkor akár a népesség 1,7 százaléka is érintett lehet!)  

 

Interszexualitás és orvoslás – avagy nem csak Afrikában dívik a nemiszervcsonkítás 

 

Az orvostudomány fejlődése ugyanakkor egyszerre volt áldás és átok. A sebészeti eljárások fejlődése ugyanis ahhoz vezetett, hogy az 1920-as évektől tömeges korrekciós (normalizációs) műtéteket kezdtek végezni interszex embereken, különösen gyerekeken.

E beavatkozások lehetséges okai: 

 • Termékenység megőrzése
 • Nagy egészségügyi kockázat (az eljárás célja a vizelet, menstruációs folyadék távozásának biztosítása, vagy az elrákosodás megelőzése)

Ezek még elfogadható indokok lehetnek, ám a lista így folytatódik:

 • Társadalomba való beilleszkedés segítése (Megcsonkítással? És egyáltalán, miért az a kiindulás, hogy az interszex ember nem való a társadalomba?)
 • Szülők szorongásának enyhítése (Való igaz, hogy a szülőknek is nehéz megküzdeni azzal, hogy a gyerekük interszexuális, de ez aligha elégséges indok a felesleges csonkításra – elvégre mégiscsak az érintettnek kell az adott állapottal együtt élnie, így döntsön ő!)  
 • Atipikus nemiszervek pszichoszexualitásra gyakorolt hatásának csökkentése (A megcsonkítás aligha járul hozzá a lelki egészséghez a későbbiekben.) 
 • Felnőttkori szexuális élet lehetővé tétele (A műtétek nagyon veszélyesek, nagy hibaszázalékkal működnek, kérdéses az ilyen irányú eredményük is.) Ráadásul: 

A műtét magában foglalhatja a csikló részleges vagy teljes eltávolítását, azaz, a későbbi orgazmuskészség csökkenését vagy eltűnését! 

Azt a döntést pedig, hogy valaki akarja-e fájdalmas műtétnek alávetni magát azért, hogy pénisz befogadására alkalmas legyen a vaginája, érdemes az illető személyre bízni, aki majd a nagykorúságát elérve mérlegeli, hogy ez a szempont mennyire fontos számára. (Pl. ha kiderül, hogy nem vonzódik férfiakhoz, irreleváns a dolog.) Miért kell például egy 11 éves kislánynak neovaginát gyártani?  (Az ő esetében ráadásul még a szülőket sem tájékoztatták pontosan.) 

Az interszexualitás önmagában nem betegség, nem rendellenesség, hanem egy állapot. 

A csonkító műtét sérti az emberi méltóságot és a testi integritáshoz való jogot, ráadásul az interszexuális ember önelfogadását sok esetben inkább megnehezíti. 

A korrekciós műtét női irányba gyakoribb – de ha a végeredmény nem lesz összhangban a nemi identitásssal, az tragikus következményekkel is járhat. 

A Háttér Társaság kutatása szerint 1984 és 2015 között Magyarországon hivatalosan 92 feminizáló és 35 maszkulinizáló műtétet végeztek.

Az előadó szerint a valós szám ennek akár többszázszorosa is lehet, mert még a legóvatosabb, 0,5 százalékos becslés szerint is 169 ezer interszex gyerek született a megnevezett időszakban. Nem valószínű, hogy ilyen nagy számban megúszták a gyerekek a még (egy SOTE-publikáció szerint) 2014-ben is előírt normalizációs műtéteket. A Háttér Társaság reprezentatív felmérésében a magyar megkérdezettek relatív többsége úgy gondolja, hogy az egészségügyileg nem szükséges műtétekről az érintett maga döntsön, ha felnő:

Ehhez képest a magyar orvosi és pszichológiai szakirodalom gyerekcipőben jár a témában. A '70-es évek óta túl nagy változások nem történtek a vonatkozó protokollokban. Az orvosetikai könyvek alig, vagy egyáltalán nem rendelkeznek az interszex gyerekek körüli teendőkről (és nem teendőkről). Az előadó olyan szakszöveget is látott, amiben az androgén inszenzivitási szindrómásokról írva a nagy nevű szerző idézőjelet használt, amikor nőként hivatkozott az érintettekre, és külön tiszteletét fejezte ki azon férfiak felé, akik egy „ilyen” „nőt” feleségül vesznek.  

Az interszexuális gyerekeken végzett normalizációs műtéteket az ENSZ Emberi jogok tanácsa a kínzás és embertelen bánásmód formájának nyilvánította. Ezeket az eljárásokat a WHO is ellenzi. A világon először hivatalosan Máltán tiltották be őket 2015-ben. (További országok: Uruguay, Ausztria, Portugália.)

 

Interszexuális aktivizmus 

 

Először a '90-es években tüntettek az USA-ban a normalizációs műtétek ellen. Anne Fausto-Sterling amerikai biológus How many Sexes Are there? c. cikke 1993-ban nagy port kavart a New York Times-ban (2018-ban is írt egy hasonlót.) 

Anne Fausto-Sterling 

Ugyanebben az évben alakult az ISNA szervezet (Észak-Amerikai Interszex Társaság). Első nyilvános tüntetésüket 1996. november 26-án szervezték. Eredetileg résztvevőként akartak megjelenni az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia éves gyűlésén, ám a biztonsági őrök kirakták őket, ezért demostrációba kezdtek. Azóta november 26. az Interszex Láthatóság Napja

A német interszex aktivista, Christiane Völling volt az első ember, aki 2011-ben pert indított a rajta kamaszkorában elvégzett normalizációs eljárások miatt. Völling a fent említett kongenitalis adrenalis hyperplasiával született, fiúként nevelték, de később felfedezték, hogy női reprodukciós szervei, valamint XX-kromoszómái vannak. Erről azonban nem kapott teljeskörű tájékoztatást. Később a női reprodukciós szerveit műtétileg eltávolították az engedélye nélkül. 2006-ban derítette ki, hogy pontosan mi történt vele. A bíróság neki adott igazat, kártérítést ítélt meg neki. A per lezárultával Völling kérelmezte a jogi nem- és névváltoztatását, identitásának megfelelően nőként akart tovább élni.  

 

Christiane Völling 

Az azóta eltelt években a jogvédő és LMBT-szervezetek felkarolták az interszexek ügyét. A 2010-es években egészült ki az LMBTQ-mozaikszóra az I-vel. Az interszex emberek viszonya az LMBTQ-közösséggel azonban sokszor ellentmondásos: nem minden interszex gondolja, hogy az I-nek helye van a betűszón. 

A sárga-lila interszex zászlót Morgan Carpenter tervezte 2013-ban. A lila és sárga a hermafroditák színe.  A kör töretlen, egyszerűsége az interszexek teljességét, tökéletességét fejezi ki.

A másik interszex szimbólum az orchidea (melynek neve az Órkhis = ‘here’ görög szóból ered). Ez a virág létezik az interszex színek változatában is, és a sérthetetlenséget fejezi ki. 

 

Interszex sportolók 

 

Megjelenésük elsősorban a női mezőnyben probléma. Kizárásuk (illetve a csalással előnyhöz jutni akaró férfi sportolók kizárása) érdekében először az 1936-os berlini olimpián merült fel a sportolónők nemének vizsgálata. Az első teszteket 1950-ben végezték az EB előtt, majd az 1968-as olimpián bevezették a központi tesztelést. Emiatt pl. a többszörös bajnok szovjet nővérek, az interszexnek vélt Irina és Tamara Press visszavonultak a versenyzéstől.

                           Irina és Tamara Press 

1996-ig kromoszómavizsgálatokat végeztek, de a kromoszóma önmagában nem határozza meg a teljesítőképességet, ezért utána hormontesztelésre térek át. Ez a gyakorlat számos etikai kérdést felvet: egy indiai sportoló pl. öngyilkos lett, mert nyilvánosságra hozták, hogy interszex. 

Az interszex emberek tesztoszteronszintje magasabb az átlagos nőkénél, azonban általában nem éri el az átlagos férfiakét. Ettől persze még jogos álláspont nem fairnek tartani az esetleges előnyüket, azonban az élsport intézménye összességében is etikai szempontból többszörösen kifogásolható. 

 

Interszex emberek Magyarországon 

 

Hazánkban a közösségépítés még gyerekcipőben jár, elsődleges cél ezt megszervezni, és a láthatóságot megteremteni. A következő lépés lehet az interszexek bevezetése az LMBTQ közösségbe, különös figyelemmel a metszetekre (pl. a transzneműek, nem binárisok, queerek csoportjaival). Szükség van ismeretterjesztő programokra, iskolai előadásokra, és – szoros együttműködés az egészségügyi intézményekkel – a normalizációs műtétek megtiltására.

 

Bába Dorottya előadása alapján lejegyezte Antoni Rita

 

Bába Dorottya blogja: 

https://interszex.blog.hu/

Bába Dorottyával nemrég a 24.hu is interjút készített: 

„Az orvosnál csak azt mondogattam magamban, hogy én nő vagyok, nem lehetnek heréim“ 

Szülőknek

ajánljuk a Hogyan támogasd interszex gyermekedet? c. kiadványt,

mely INNEN letölthető. 

 

HOZZÁSZÓLNÁL?

FACEBOOK-OLDALUNKON MEGTEHETED!