Ízlések és szexnyelvek

Az emberi szexualitás, szexuális ízlés sokkal nagyobb változatosságot mutat, mint azt elsőre gondolnánk. Ahhoz, hogy teljes, tápláló és minden szempontból kielégítő legyen a szexuális életünk, először is saját vágyaink feltérképezésre van szükség. És persze arra, hogy ezeket a dolgokat egyenesen, játszma- és szégyenmentesen tudjuk kommunikálni partnereink és partnerjelöltjeink felé is. – Vendégszerzőnk a kielégítő szexuális élet alapvető kérdéseit járja körül.

 

Azt mesélik, hogy az régi Indiában volt egy falu, ahol mindenki vak volt. Egy napon egy ember érkezett elefántháton a településre.

A falubeliek közül hat öreg, akik épp otthon voltak, megkérték az utazót, engedje meg nekik, hogy megérintsék a nagy állatot. Nem tudták ugyanis, hogyan néz ki egy elefánt és szerették volna majd elmesélni azt a többieknek. Az utazó beleegyezett, és a hat öreget az elefánt különböző testrészeihez vezette.

Az első, aki az állat oldalánál állt, ezt mondta: Az elefánt olyan, mint egy nagy fal.

Nem úgy van – vágott közbe a második, aki az elefánt agyarát fogta –, az elefánt kerek, sima és hegyes.

A harmadik, aki az elefánt fülét fogta, tiltakozott: Az elefánt egyáltalán nem ilyen! Olyan, mint egy hatalmas levél.

Nem értek egyet veletek – mondta a negyedik, aki az ormányát fogta. – Az elefánt olyan, mint egy cső.

Az ötödik nem értette, hogy miért mondják ezt. ő az állat egyik lábát fogta: Az elefánt kerek és vastag, mint egy fatörzs.

A hatodiknak megengedte az utazó, hogy felüljön az elefánt hátára. ő így szólt: Egyik megállapítás sem jó! Az elefánt olyan, mint egy nagy mozgó hegy.

Hatalmas vita kerekedett ebből, az öregek hajba kaptak, és még máig is azon vitáznak, hogy milyen állat az elefánt, ha azóta meg nem haltak.

Ha a szexualitással kapcsolatos kérdésekre kerül sor, az emberek gyakran úgy vitatkoznak a témáról, mint a mesebeli öregek az elefánt kinézetéről. A közbeszédben nagyon sok olyan, a szexszel kapcsolatos sztereotípia él, ami egyesek számára vitathatatlan alaptézis, mások számára idegesítő, vagy akár rettenetesen nyomasztó gondolat, amelynek hamisságával saját életükben rendszeresen szembesülnek.

A következő cikksorozatban a szexualitás alapkérdéseit járom körbe. Mi és hányféle a szex, mi az, amit normálisnak tekinthetünk, milyenek a vágyaink és hogyan kommunikáljuk azokat? Milyen és hányféle az orgazmus, mik a leggyakoribb nehézségek abban, hogy örömteli szexet éljünk át, és ha segítség kell, kikhez fordulhatunk? Írásom természetesen szubjektív, nem ismerem az abszolút igazságot, viszont igyekszem a lehető legnagyobb látószöget adni a témához.

 

Mi a szex?

Hogy micsoda a szex és hol vannak a határai, arra már rengeteg definíciós kísérlet született. A szex az állatvilágban alapvetően reprodukciós célú tevékenység. Ugyanakkor kutatásokból tudjuk azt is, hogy számos állatfaj, különösen a főemlősök, sokféle okból - köztük szociális, rekreációs célból is - szexelnek, gyakran olyan partnerrel is, akikkel kizárt a reprodukció (homoszexualitás, reprodukcióra bármilyen okból nem képes egyedek).

Ha ez egyes állatfajokra igaz, a helyzet még bonyolultabb az embernél, ahol egy ösztönszintű tevékenység itatódik át rengeteg egyéb, pszichés és szociális tartalommal. A szex tehát olyan tevékenység, amelynek célja a saját magunk és/vagy partnerünk számára elsősorban testi örömöt generáljunk, és nehéz a pontos határait meghatározni.

Konszenzuális helyzetekben a szex fő motorja a szexuális késztetés, vágy, amely lehet spontán és kétoldalú, de felébredhet a partner vágyának hatására is (reszponzív vágy).

A szexuális vágyad saját egyedi mintázatod, amely életed során sokat és sokszor változhat. Ebben szinte minden jó, normális, ami számodra izgalmat okoz és nem más kárára történik.

A szex nem csak a fizikai szintre korlátozódó tevékenység. A klasszikus, intim érintéseken, szexuális aktusokon, érintkezéseken túl magába foglalhatja a szexuális kommunikáció számos formáját, mint pl. a beszédet, az írást vagy a másik fizikai érintés nélküli ingerlését is.

 

Mi a normális?

Egy történet szerint egy székely öregúr életében először jut el az állatkertbe. Ahogy odaér a zsiráfkifutóhoz, elkerekedett szemmel nézi a magas állatot. Megnézi felül, megnézi alul, körbejárja, amennyire lehet, majd megszólal: Ilyen állat pedig nincs!

A többségi társadalomban sokszor és sokan ugyanígy tekintenek azokra az emberekre, akik a tömegmédiában sugallt képtől valamilyen módon eltérő szexuális vágyakkal bírnak. Sőt az emberek sokszor magukat bélyegzik perverznek vágyaik miatt. Az örömteli szex egyik legnagyobb kerékkötője a szégyenérzet, a valódi vágyaktól, belső fantáziáktól való félelem. Az a tudat, hogy túl sok vagyok, vagy az, hogy amikről fantáziálok: perverz, nem normális.

A perverzió a hagyományos normáktól való eltérést, elhajlást jelent. A szót korábban elsősorban teológiai értelemben használták és csak a legújabb korban kapott szexuális színezetet. Ez a kifejezés azonban idejétmúlt és megbélyegző; a modern pszichológia inkább parafíliákról, szexuális fétisekről beszél.

A szakirodalom több száz fajta gyakoribb vagy ritkább vágyat, fétist ír le, amelynek csak töredéke sorolható abba a csoportba, amelyek megélése veszélyes lenne az egyénre vagy a társadalomra.

Ezeken belül is nagyon változatos, hogy a különböző hivatalos egészségügyi kézikönyvek mit sorolnak a „gyógyítandó” parafíliák közé. Nagyon sokáig a homoszexualitást is ilyennek tartották; az Amerikai Pszichiáterek Szövetsége 1973-ban törölte azt a minősített, gyógyítandó parafíliák listájáról.

Bizton állíthatom, hogy nem lehet olyan vágyad, amelyre más ne vágyott volna már. Teljesen normális vagy akkor is, ha bizonyos helyzetek, személyek, tárgyak, anyagok, illatok, helyszínek megjelennek a fantáziáidban és erős vágyat ébresztenek benned! A szexualitás egy nagyon gazadag játszótér, tele elképesztő mennyiségű játékkal.

 

A szexualitás határai

A fentiek alapján joggal tehetjük fel a kérdést, hogy mégis hol van a szexualitás egészséges határa és hol kezdődik az, amit már gyógyítani, korlátozni kell társadalmilag?

Véleményem szerint minden olyan tevékenység, amit felnőtt, döntésképes, beszámítható állapotban lévő emberek tesznek magukkal és egymással örömszerzés céljából, úgy, hogy más szabadságát, önrendelkezését nem sértik, nem okoznak maradandó fizikai, vagy lelki sérülést maguknak vagy egymásnak, az teljes mértékben elfogadható.

Pontosan mit jelent ez? Szexben csak felnőtt emberek tudnak saját döntésükből, szabad akaratukból részt venni, ezért veszélyes parafilia a szexuális erőszak, a pedofília vagy állatok bevonása szexbe. Fontos a beszámítható állapot, azaz hogy a résztvevők valóban átlássák döntéseik súlyát. És fontos a valódi döntésképesség is, azaz hogy egyik résztvevő se kiszolgáltatottságból vegyen részt a dologban – ellenkező esetben az szintén a szexuális erőszak, a kényszerítés egy formájává válhat.

Hogyan sértheti az egyén szexualitása mások jogait? Például úgy, hogy olyan személyeket vonunk be a szexuális tevékenységünkbe, akiknek eszük ágában sincs abban részt venni. Az exhibicionizmus az egyik igen gyakori fétis, amely bizonyos keretek között (pl. zárt klubok, rendezvények) nagyszerűen megélhető, de például meztelenül mutogatni magunkat, szexuális tevékenységünket mások – különösen kiskorúak – számára, már súlyosan romboló, adott esetben törvénysértő dolog.

Az utolsó szempont talán a legvitatottabb – inkább etikai – kérdés, arra vonatkozik, hogy egy felnőtt, döntésképes ember adhat-e arra szabad akaratából felhatalmazást a másiknak, hogy az számára maradandó károsodást okozzon szexuális játékok keretei között. Bár a jog a BDSM (kötözés, fegyelmezés, szadizmus, mazochizmus) ezen irányzataival csak nagyon ritkán találkozik, én azon az állásponton vagyok, hogy a súlyos önkárosítás vagy mások maradandó bántalmazása már nem része társadalmilag tolerálható szexualitásnak.

Bár első látásra nehéz az ilyen típusú fantáziákkal teljes és boldog életet élni, de ha ilyen vágyakat érez valaki magában, jó szakember segítségével megtanulhatja becsatornázni és minden szempontból vallatható keretek közé terelni ezeket az érzéseit.

 

Szexnyelvek

Az emberi szexualitásnak számtalan megnyilvánulási formája, külső és belső megélése van, amelyek radikálisan eltérhetnek egymástól. Különböző pszichológiai iskolák más-más módon igyekeznek tipizálni, definiálni a szexuális vágyakat és ezek megélési formáit.

A modellek közül hozzám nagyon közel áll Jaiya Ma, amerikai szexológus pár éve megfogalmazott erotic blueprint elmélete.

Ő 5 fő szexuális „típust”, vágykeltő „mozgatórugót”, mintázattípust különbözetet meg, amelyek különböző mértékben szinte mindenkiben jelen vannak. A legtöbb embernél az ötből van egy-két dominánsabb szín, és előfordul az is, hogy valakiből szinte teljesen hiányzik egyik-másik.

Az energetikai típusúak számára a legfontosabb mozgatórugó a partnerrel való kapcsolódás minősége, az, hogy mennyire tudják érezni, figyelni a másikat, és hogy a másik mennyire figyel rájuk. Nagyon érzékenyek tudnak lenni apró rezdülésekre; mások számára alig érzékelhető impulzusok is kizökkenthetik, vagy felpörgethetik őket. Nagyon fontos számukra, hogy vágyjanak rájuk, de ha pressziót, kényszert éreznek, akkor gyorsan menekülnek, lekapcsolódnak saját vágyukról. Sok energetikai típusú ember nyitott a különböző spirituális irányzatok (pl. tantra) felé, de teljesen racionális világnézetű emberek is lehetnek energetikai típusúak.

A szexuális típusúak számára a szex alapvetően egy racionális és szinte matematikailag leírható, elsősorban testi szükséglet, amelynek egyedi mennyisége, módja és a hozzá passzoló partner elég jól körvonalazható az egyén számára. Ha ilyennel találkoznak, akkor nagyon elégedettek tudnak lenni. Világosan és átláthatóan működnek, legtöbbször ők azok, akik problémák esetén azt mondják, hogy velük minden rendben van, csak a partnerüknél „romlott el” valami. Saját teljesítményükben bekövetkezett változásaikat gyakran nehezen élik meg, benne tudnak ragadni egyfajta teljesítménykényszerben.

A szenzuális (érzéki) típusúak számára sokkal szélesebb fogalmat rejt a szex, mint magát a közvetlen testi tevékenységet és legalább olyan lényeges a szexhez vezető út, valamint a szex körülményei, mint maga a szex. Kiemelten fontos számukra a környezet, az illatok, a textúrák, a fények, a saját és partner testének tisztasága, a hangok, a zene és számtalan egyéb tényező, ami „hangulatba” tudja hozni őket, illetve aminek hiányában nem tudják átadni magukat a szexnek.

A kink típus magyar fordítása nehezen adja vissza az eredeti jelentést, mivel a kink leginkább perverznek, pajkosnak lenne fordítható, de az összes olyan „nem hagyományos” vágyú embert magába foglalja, akik számára ez a részük a legmeghatározóbb szexualitásukban. A kink jellemzője, hogy a számára fontos terület - a saját megítélése szerint - valamilyen szinten társadalmilag legalább kicsit furcsa, vagy akár tabusított. Például az is előfordulhat, hogy egy olyan környezetből jövő egyén számára, ahol az orális szex határfeszegető, vagy tiltott, akár ezt is kinkként élheti meg.

A kinknek két nagyobb típusa van: a pszichikai és fizikai. A fizikai oldalhoz tartoznak például a BDSM játékok (kötözés, fegyelmezés, szadizmus, mazochizmus) nagyobb része, vagy a különböző ruha- és anyagfétisek (pl. bőr, latex, szőrme stb.), a tárgyfétisek és még számtalan dolog. A pszichés vonalhoz tartoznak a dominancia játékok, a beszéd- és történetfétisek (narratofília), különböző határfeszegető szerepjátékok stb.

A kink blueprintű emberek legnagyobb nehézsége a szégyenérzet. Sokan defektesnek, elfogadhatatlannak, soknak érzik azokat a vágyaikat is, amelyeket megfelelő partnerrel, védett környezetben kiteljesedve élhetnének meg.

A legösszetettebb az alakváltó típus, amelynél mind a négy korábbi szín egyszerre van jelen markánsan. ők azok, akik elméletben bármelyik típusú partnerhez könnyűszerrel tudnak kapcsolódni, nagyon sokféle játékra nyitottak. Vannak alakváltók, akikben egy-egy szín erősebben jön fel biológiai ciklusuk egyes szakaszában, de közös bennük, egy idő után unalmassá válhat számukra még a legjobb minőségű, de csak egyfajta szex. Nagyon szeretik a változatosságot, a fixkeret-nélküliséget, remekül tudnak alkalmazkodni mindenféle helyzethez, ugyanakkor mindegyik típus nehézségei érinthetik őket.

Ha az ember ezeknek a különböző, a sajátjától sokszor igencsak eltérő „szexnyelv”-eknek (blueprintek) a működését megismeri, átgondolja, akkor könnyebben megértheti, hogyan módon „működik” másképp a szeretett partnere, hol beszélnek el esetleg egymás mellett, vagy miért szürkült be, vagy akár múlt el teljesen a vágy közöttük. A Jaiya Ma módszerére épülő terápia a szexuális önismereten túl arra is sok lehetőséget kínál, hogy akár a párok is megismerhessék, hogyan tudnak jobban egymásra hangolódni és megadni egymásnak azt, amire valóban szükségük van a szexben.

***

A fentiekből jól látszik, hogy az emberi szexualitás, szexuális ízlés sokkal nagyobb változatosságot mutat, mint azt elsőre gondolnánk. Ahhoz, hogy teljes, tápláló és minden szempontból kielégítő legyen a szexuális életünk, először is saját vágyaink feltérképezésre, testünk és belsőnk működésének megismerésére van szükség és persze arra, hogy ezeket a dolgokat egyenesen, játszma- és szégyenmentesen tudjuk kommunikálni partnereink és partnerjelöltjeink felé is.

Folytatása következik! A 2. részben azokra a kérdésekre keressük majd a választ, hogy milyen és hányféle az orgazmus? Mik a leggyakoribb nehézségek abban, hogy örömteli szexet éljünk át? És ha segítség kell, kikhez fordulhatunk? Kövess minket a Facebook-on (katt ide), hogy értesülj a folytatás megjelenéséről!

Szerző: LGL

 

 Kommentelni itt tudsz! 

 

Kapcsolódó cikkek a Szabadnem-en: 

A csikló, ahogy még sosem láttad

Szextippek: 11 tanács egyenrangú párkapcsolatban

Interjú két biszex lánnyal az etikus nyitott kapcsolatokról

Ha meglátok egy jó pasit, én se kiabálok utána, hogy „de jó a segged!”

„Szexbotrányok” – Ki a valódi áldozat?

A férfikielégülés női ára

„Rendszeresen voltak olyan szituk az életemben, amikor férfiak az összes ruhájukat levették előttem...”

Milyen a gondoskodó férfi? Te annak tartod magad?